اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت آشنايي با مجموعه مقررات امور بازنشستگي كاركنان دولت (مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري)

فهرست: 1- انواع بازنشستگی 2- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی 3- وراث واجد شرايط و مدارك مربطوطه جهت برقراري حقوق وظيفه وراث 4- مدارك جهت قط موقت يا دائم حقوق بازنشستگي ، وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث 5- بازخريد خدمت كاركنان دولت 6- استرداد كسور خدمت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفهوم تحقيق علمي

فهرست مطالب فصل اول: کليات فصل دوم: انواع تحقيقات علمي فصل سوم: انتخاب، تعريف و بيان مسأله تحقيق فصل چهارم: تدوين فرضيه فصل پنجم: نمونه گيري فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات فصل هفتم: روشهاي گردآوري اطلاعات فصل هشتم: کدگذاري، استخراج و طبقه بند

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مديريت و برنامه ريزی در تيمهای ورزشی

تعريف مديريت مدیریت فرایندی است که بوسیله آن فعالیت های فردی و گروهی در جهت هدفهای مشترک , همسو و هماهنگ می شود هيچ سازمانی از مديريت بی نياز نيست و لازم و ملزوم يکديگرند. برنامه ريزی پيش بينی عمليات آتی و تعيين طرق اجرای آن به منظور تأمين هدفهای ساز

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام آراستگی 5S تعریف و مفهوم آن

تعریف 5S : روش نظام‌يافته‌اي براي ساماندهي و آراستگي محيط كار و برقراري مقررات و استانداردها و حفظ نظم و انضباط لازم براي انجام صحيح كارها. هدف اصلی 5S : بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتلاف اهداف تفصیلی 5S برقراری ایمنی رسیدن به کارایی ارتقاء کیفیت ح

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل علل ریشه ای RCA

Root Cause Analysis-RCA تحلیل علل ریشه ای RCA شروع RCA با یک اتفاق حادثه ای است چه حادثه ای اتفاق افتاد؟مانند (تزریق خون نابجا اتفاق افتاده) چگونه این حادثه رخ داده؟ چرا رخ داده؟ چگونه می شود ار بروز مجدد آن پیشگیری کرد؟ تحلیل علل ریشه ای ROOT C

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوهای رفرنس نویسی

حین نوشتن یک مقاله، گزارش یا تکلیف درسی دیگر بطور معمول، استدلال ها با ارجاع به کارهای منتشر شده دیگر حمایت می شود. این مراجعات ممکن است از کار منتشر شده در ژورنال یا مقالات روزنامه، گزارشات دولتی، کتابها یا فصل های خاصی از کتاب، پایان نامه های محقق

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت ایمنی زیستی

شناسايي اصول ايمني درزمينه مديريت ايمني وطراحي ساختاربرنامه ايمني واجراي آن درآزمايشگاه شناسايي فرآيندضدعفوني وسترون سازي ودستگاههاي مربوطه وبررسي صحت فرآينددرفورواتوکلاوواجراي آن درآزمايشگاه شناسايي برنامه مديريت پسماند واجراي آن درآزمايشگاه مسئولي

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اخلاق در پژوهش

فهرست مطالب: آشنایی با تاریخچه کدهای اخلاق در پژوهش آشنایی با ابعاد اخلاقی یک پژوهش علمی رضایت آگاهانه و رازداری در پژوهش آشنایی مقدماتی با اخلاق در کار با حیوانات آشنایی با اخلاق در انتشار آثار علمی آشنایی با معیارهای نویسندگی در مقالات بخشی از مت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت امنیت غذایی و مایکوتوکسین ها

تعریف و تاریخچه مایکوتوکسین ها ترکیبات طبیعی با وزن مولکولی پایین که به عنوان متابولیت های ثانویه توسط قارچ های رشته ای و کپک ها تولید می شوند. همه مایکوتوکسین ها ریشه قارچی دارند اما همه ترکیبات مضر تولید شده توسط قارچ مایکوتوکسین نیستند. محصولات ق

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت سبز ایران

هدف طراحي و استقرار نظام صرفه جويي و مديريت سبز در جهت كاهش هزينه هاي جاري دولت و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع و حفاظت از منابع پايه و محيط زيست در كليه دستگاههاي اجرايي و شركت هاي دولتي و تداوم موفقيت آميز آن جهت تسري به بخشهاي خصوصي ، تعاوني ه

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم ایمنی غذایی HACCP

HACCP یک سیستم ایمنی غذای پیشگیری محور است که در دهه 1960بوجود آمد. اصول آن تست شده وموثر بودن آن ثابت شده است. یک برنامه HACCP فرایندها، رویه ها ورفتارهای شخصی همراه با پیشگیری را در یک ردیف قرار می دهد. هزینه استقرار HACCP ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺳﻴﺴﺘﻢHACCP ، ﻫﻤ

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بی حسی اسپاینال و اپیدورال

زیرگروهی از بی حسی ناحیه ای یا هدایتی استفاده در بی حسی جراحی برای کنترل درد بعد از عمل و زایمان فضای تزریق دارو زمان لازم برای انجام بی حسی مقدار داروی مورد نیاز میزان ایجاد ناراحتی تشخیص قرارگیری صحیح سوزن مزایای بیحسی اپیدورال کاهش خطر سردرد م

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل